Smile design

Smile design – zašto? – kada?

Smile design – dizajn osmijeha je izvrsno sredstvo komunikacije između pacijenta i stomatologa, kojim se očekivanja usklađuju sa medicinskim i tehničkim mogućnostima. Na taj način se izbjegavaju nerazumijevanje i eventualno razočarenje konačnim rezultatom.

Postupak dizajniranja novog osmijeha provodi se u nekoliko koraka. Nakon fotografiranja postojećeg izgleda pacijenta, u softwareu Planmeca Smile Design provodi se analiza postojećih estetskih parametara. Na temelju toga se izrađuje jedan ili više predložaka konačnog izgleda koji se prezentiraju pacijentu. Predlošci omogućuju prostornu orijentaciju i jasnu vizualizaciju usmeno dogovorenih planiranih promjena, bez ikakve intervencije u ustima. Zahvaljujući Smile designu, pacijent vidi kako bi određene promjene utjecale na estetiku zubi i cjelkupnu harmoniju lica. Dizajn osmijeha je u posljednjih nekoliko godina postao neizostavan dio pripremne faze stomatološke terapije. Pacijent koji dolazi u stomatološku ordinaciju osim što želi riješiti probleme sa zubima i bolna stanja. Svaki pacijent ima svoje želje u vezi estetske komponente stomatološkog tretmana.

Smile design – kada?

Nakon prvog pregleda i neophodnih dijagnostičkih postupaka (snimanje ortopantomograma) u ordinaciji Dentus Perfectus posebnu pažnju posvećujemo razgovoru s pacijentom oko konačnog izgleda stomatološkog rada. Intervencije stomatologa imaju velik utjecaj na cjelokupnu estetiku lica. Nakon izloženog plana terapije slijedeći korak je Smile design – postupak digitalne, kompjuterske simulacije konačnog izgleda novih zubi kojeg izrađujemo poštivajući želje pacijenta u vezi boje, oblika i veličine zubi i izgleda cjelokupnog osmijeha. Na temelju predloška dobivenog pomoću postupka dizajniranja osmijeha moguće je izraditi plastični prototip metodom 3D printanja. Izrada nekoliko varijanti konačnog rješenja pacijentu i stomatologu najbolje daje uvid kako bi koja modifikacija postojećeg stanja utjecala na izgled konačnog rješenja. Proporcije duljine i širine središnjih sjekutića, te odnos ukupne širine gornjih prednjih zubi prema bazi nosa odavno su poznati estetski parametri, a Smile design omogućuje da se za svakog pacijenta napravi individualan omjer estetskih parametara.

Dizajn osmijeha omogućuje dobivanje predvidljivih rezultata i zadovoljnog osmijeha. A osmijeh je jedan od najupečatljivijih izraza osobnosti svakog čovjeka..

Imate problem ili se želite naručiti na kontrolni pregled?


Privatna stomatološka ordinacija Dentus Perfectus

  Lastovska 12/a,
  10000 Zagreb, Hrvatska

  info@dentusperfectus.hr
    tel. +385 1 889 6869

        Radno vrijeme:

    ponedjeljak – petak
         8:00h - 18:00h

Subotom i nedjeljom ne radimo.