A-PRF & I-PRF tehnologija - Dentus perfectus

A-PRF i I-PRF tehnologija

A-PRF i I-PRF  je trombocitima bogati fibrin dobiven  iz pacijentove krvi. Sadrži velike količine trombocita i faktora rasta. koji su uključeni u zacijeljivanju rana neposredno nakon kirurških zahvata u ustima. Faktori rasta stimuliraju matične stanice za proizvodnju novog tkiva, što je brže moguće. To je razlog zašto trombocitima bogati fibrin  tako učinkovit u procesu ozdravljenja nakon zahvata.Trombociti +  koje se nalaze u PRF-u bogati su faktorima rasta. Nakon što se aplicira fibrin na ranu, faktori rasta stimuliraju angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih žila i isto tako potiču rast nove kosti u koštanim defektima. Usljed toga rana je bolje prokrvljena što omogućuje bolju regeneraciju tkiva.

A-PRF aplikacija se sada široko koristi u zapadnom svijetu jer ubrzava proces ozdravljenja i zacijeljivanja nakon kirurških zahvata , te je u potpunosti siguran. Budući da se koristi vlastita pacijentova krv, prijenos infekcije nije moguć.

Prednosti A-PRF-a su:

1. Nizak rizak za infekciju – PRF fibrin se stavlja na ili u ranu nakon kiruršpkih zahvata te time osigura da u ranu ne može ući infekcija, smanjuje rizik od problema..

2. Ubrzano zacijeljivanje – PRF fibrin ubrzava zacijeljivanje rane zbog faktora rasta koje sadržava i to je presudno u bržoj regeneraciji tkiva. Ubrzano zacijeljivanje smanjuje rizik od naknadne ifnfekcije, komplikacija i nelagode.

3. Sigurnosti i udobnosti – Mogućnost infekcije je mala jer se koristi vlastita pacijentova krv, u ordinaciji se uzimaju mali uzorci krvi te se krv centrifugira kako bi dobili A-PRF.

Kako izgleda postupak A-PRF?

Stomatoog će procijeniti da li ste kandidat za A-PRF, pacijenti sa poteškoćama sa zgrušavanjem krvi ili pacijenti koji su pod antikoagulantom terapijom nažalost neće moći koristiti prednosti ovog sustava.

Mali uzorak krvi od 1-4 epruvete se uzima direktno u ordinaciji . Nakon toga se epruvete stavljaju u centrifugu, gdje se odvajaju plazma i fibrin od crvenih krvnih stanica. Cijeli proces je zaista brz (15 minuta), bezbolan i jednostavan. Odmah kod  šivanja rane, stomatolog će primijeniti PRF na kirurško područje u visokoj koncentraciji. To će ubrzati zacijeljivanje  i smanjiti količinu nelagode nakon operacije. Stomatolog će dati upute nakon operacije i eventualno recepta za lijekove protiv bolova prema potrebi.

Gdje se koristi A-PRF?

  • Koristi se kod vađenja zubi jer nakon zahvata mjesto vađenja brže zacijeljuje i oporavak je manje nelagodan.
  • Koristi se kod koštanih nadoknada (priprema za ugradnju implantata), nakon vađenja zuba, ako se planira postava zubnog implantata, mješanje umjetne kostu sa A-PRF omogućava izvrsne rezultate zacijeljivanja rane i očuvanja koštanih struktura kako se one nebi resorbirale (otopile) nakon vađenja
  • Koristi se kod ugradnje implantata kako bi se eventualno sanirali koštani defekti i pospješilo zacijeljivanje rane.
  • Koristi se kod parodontologije, kod kirurških zahvata čišćenja džepova oko zubi i nadoknada kosti.

KONTAKTIRAJTE NAS